เช็คความเร็วเน็ต True Ais Dtac 3BB TOT

บริการ Mthai Speedtest เป็นบริการเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต Adsl ที่ท่านใช้งานอยู่ ซึ่งผลการ Test Speed ในแต่ละครั้งนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ชุมสาย เครื่องข่ายด้วย ดังนั้นการ เช็คความเร็วเน็ตในแต่ละครั้งอาจจะมีผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันไป ควร Test Speed หลายๆครั้ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของ Speed Test ทั้งหมด

ข่าวอัพเดทวงการมือถือ

รวมลิ้งค์ Speed Test