เช็คความเร็วเน็ต โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นบริการเช็คความเร็วเน็ตของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Server สำหรับ Test Speed นั้นตั้งอยู่ที่ เขตปทุมวัน กทม. จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดให้บริการ ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

 

ข่าวอัพเดทวงการมือถือ

แสดงความคิดเห็น