เช็คความเร็วเน็ต โดย ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

เป็นบริการเช็คความเร็วเน็ตของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Server สำหรับ Test Speed นั้นตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา จัดทำโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปิดให้บริการ ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

ข่าวอัพเดทวงการมือถือ

แสดงความคิดเห็น