เช็คความเร็วเน็ต โดย ม.สงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)

เป็นบริการเช็คความเร็วเน็ตของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย Server สำหรับ Test Speed นั้นตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต จัดทำโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปิดให้บริการ ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

ข่าวอัพเดทวงการมือถือ

แสดงความคิดเห็น