เช็คความเร็วเน็ต โดย ม.สงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)

เป็นบริการเช็คความเร็วเน็ตของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Server สำหรับ Test Speed นั้นตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดทำโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปิดให้บริการ ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

……………

PSU Speed Test คลิก!!!

ข่าวอัพเดทวงการมือถือ

แสดงความคิดเห็น